052-6509047
04-6792267
 
דף הבית  |  אודותינו  |  תקנון  |  איך קונים?  |  משלוחים  |  צור קשר כניסה למורשים
 
לפי רבנים


את הקטגוריה הזו ייחדנו לספרים ולחיבורים, אשר
נכתבו על-ידי רבנים גדולי תורה במהלך הדורות.

ספרי הבן איש חי
חכם יוסף חיים מבגדד היה מקובל, דרשן ואחד הפוסקים הבולטים
בקרב יהודי ארצות האיסלם. הוא מכונה בן איש חי על שם ספרו.
דרך פסיקתו הייתה ייחודית, באשר הוא פסק גם מתוך תורת הנסתר,
הקבלה ושילב בפסקיו מפסקי האר"י ורבי שלום שרעבי. כחלק מפועלו המנהיגותי
נשא דרשות ושיעורים פעמיים ביום. הבן איש חי כתב מאה חיבורים אולם רק מחציתם
יצאו לאור. אלה עסקו בכל מקצועות התורה ומשקפים את ידיעותיו הנרחבות
ברפואה, במדע, באסטרונומיה ועוד.

ספרי מרן הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסף, זצ"ל, נחשב בעיני רבים לגדול הרבנים בדורו,
ולא מעט כינוהו 'מרן' ו 'פוסק הדור'. אחד מעקרונות הפסיקה הוא
לפסוק להקל ולא להחמיר ככל שהדבר ניתן. והסביר המרן, כי פסיקה מחמירה פסולה מעיקרה
בפרט בדור הזה, שהחמרה יצירה עלולה להביאו לפרוק כל עול.
ככלל נקט המרן גישה המבקשת להכיל ולא להבדיל, לקרב ולא להרחיק.
בחיבוריו נכללים ענייני הלכה רבים וגם פרשנויות על המשנה והגמרא.

ספרי הרב זכאי
הרב אהרון זכאי הוא ראש ישיבת 'אור יום טוב' שבירושלים.
הוא ייסד את הישיבה לרווחתם של בני נוער ולהצלתם.
כתב ספרים לרוב בענייני הבית היהודי, מידות טובות,
 ספרי סגולות ותפילות, ספרים על השבת ועל התפילה ועוד.

ספרי הרב ארוש
הרב שלום ארוש, חסיד ברסלב וראש מוסדות 'חוט של חסד' לחוזרים בתשובה.
מותם של חבריו בהתרסקות מסוק הביא אותו לחזור בתשובה והוא בן 23 שנים.
בפי תלמידיו מכונה הוא 'שר החיוך' בשל מנהגו לתבל את שיעוריו בבדיחות.
רבים מספריו הם ספרי הדרכה וייעוץ בעניינים מעניינים שונים: מדריך לאושר,
מדריך לשלום בית, מדריך לחינוך ואחרים.


קטגוריות
 
דף הבית  |  אודותינו  |  תקנון  |  איך קונים?  |  משלוחים  |  צור קשר  |    מפת אתר  © כל הזכויות שמורות להיכלות